Blog

Brief Story of a Chance – Opening

Zapraszam na pokaz hipertekstu Krótka Historia Przypadku w Galerii Korporacji Ha!art w Krakowie przy ul. Retoryka 17/4a.

Wystawę można oglądać od poniedziału do piątku między 10.00 a 16.00.