Press


2021
1. Marta Smolińska, Masochistyczny kontrakt: reprezentacje choroby w strategiach artystycznych wybranych polskich twórców współczesnych | A Massochist Contract. Representations of Illness in the Strategies of Selected Polish Contemporary Artists, in: Bez tonu pewności, Wydawnictwo Uniwersytetu artystycznego in. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań 2021, p. 148, 152-161.

2019
Choroba jako źródło sztuki | Illness as a Source of Art, exhibition catalogue, ed. Agnieszka Skalska, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2019.
1. Agnieszka Skalska, Sztuka Chorowania | The Art of Being Sick, in: Choroba jako źródło sztuki | Illness as a Source of Art, ed. Agnieszka Skalska, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2019, pp. 149-178.
2. Marta Smolińska, Masochistyczny kontrakt: Reprezentacje choroby w strategiach artystycznych wybranych polskich twórców współczesnych |A Massochist Contract. Representations of Illness in the Strategies of Selected Polish Contemporary Artists, in: Choroba jako źródło sztuki | Illness as a Source of Art, ed. Agnieszka Skalska, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2019, pp.178-208.
3. Urszula Chowaniec, Chory, czyli obcy? Inny czyli chory? Retoryka i język choroby. Esej o literackich i medialnych reprezentacjach cierpienia | Illness as Otherness. The language of Illness. An Essay on Literary and Media Representations of Suffering, in: Choroba jako źródło sztuki | Illness as a Source of Art, ed. Agnieszka Skalska, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2019, p. 241.
2. Ewelina Jarosz, Romantyczne BDSM w Muzeum Narodowym, „Kultura u Podstaw”, 9 May 2019.
2. Andrzej W. Nowak, (Samo)zamknięcie w chorobie, „Kultura u Podstaw”, 1 May 2019.
3. Andrzej Jajszczyk, Wystawa Choroba jako źródło sztuki w Muzeum Narodowym w Poznaniu, May 2019.
4. Rachita Gupta, Flowing with the Body, July, Issue 23-24.
5. Grażyna Banaszkiewicz, Wartość życia. Wartość sztuki…, „Naturalnie”, 30 July 2019.
6. Marta Kaźmierska, Połączyło ich cierpienie, Gazeta Wyborcza, 25 April 2019.

2018
1. Piotr Marecki, Krótka historia przypadku Małgorzaty Dawidek, czyli pisanie jaskiniowe, in: Między kartą a ekranem. Cyfrowe Eksperymenty z medium książki w Polsce, Wydawictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, pp. 71-91.
2. Indira Lakshmi Pras, Caressing History – A Draft For Body Based Historiography, Art & Deal, 116 Vol.14 No.83 may 2018, pp. 61-62.
3. Pallavi Chattopadhyay, The Body As Their Canvas, Indian Express, May 01, 2018.
5. Adwait Singh, Caressing History: Draft for a Body-based Historiography.

2017
 1. Piotr Marecki, Textual Caves: Expanding Literary Writing Space, in: „Przegląd Kulturoznawczy” (Cultural Studies Review), 2017, No. 3 (33), p. 334–349.
 2. Marta Smolińska, Nieczytelność: konteksty pisma i palimpsesty (czyli o uczytelnieniu nieczytelności przez kuratorkę), in: „Zeszyty Artystyczne”, no. 31/2017/rok XXV, pp. 32, 48, 52-53.
 3. Adam Workowski, Filozof w krainie nieczytelności, in: „Zeszyty Artystyczne”, no. 31/2017/rok XXV, pp. 65-66.
 4. Małgorzata Dawidek, O pisaniu ciałem, in: „Zeszyty Artystyczne”, no. 31/2017/rok XXV, pp. 97-106.
 5. Urszula Chowaniec,  Queering Poland in London. Starting from the century of Polish women’s movement, and the LGBTQ politics to Polish art in London and Brexit.
 6. Małgorzata Dawidek, Pisanie ciałem [Body Writing], in: Tekst wizualny jako forma metasztuki [Visual Text As A Meta-Art Form], eds. by Danuta Dąbrowska-Wojciechowska and Małgorzata Kazmierczak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2017, pp. 68-108.
 7. Tomasz Wilmański, Książka (bez) słowa [A Book Without a Word], in: Tekst wizualny jako forma metasztuki [Visual Text As A Meta-Art Form], eds. by Danuta Dąbrowska-Wojciechowska and Małgorzata Kazmierczak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2017, p. 196-197.

2016_Bodygraphy_exhibition-catalogue_M-Dawidek_www
Małgorzata Dawidek, Bodygraphy, exhibition catalogue, Wozownia Gallery, Toruń 2016.
2016 
 1. Marta Smolińska, Illegibility. Palimpsests, in: Illegibility. Palimpsests, exhibition catalogue, Pan Tadeusz Museum, Ossolineum, Wroclaw 2016, p. 48, 50-51.
 2. Marta Smolińska, Ciało jako forma tekstowa: na styku ciałopisania i ciałoczytania, O.pl Art Magazine (access: 28.04.2016).
 3. Marta Smolińska, Małgorzata Dawidek, Bodygraphy, O.pl Art Magazine (access: 07.04.2016).
 4. Marta Smolińska, The Inexpressibility of The Body: between Bodywriting and Bodyreading, in: Bodygraphy, exhibition catalogue, Wozownia Art Gallery, Toruń 2016, pp. 3 – 17.
 5. Marta Smolińska, Illegibility. The Contexts of Scripts, exhibition catalogue, Art Stations, pp. 20-21.
 6. Phoebe Cripps, Jerwood Drawing Prize 2016, This is Tomorrow, Contemporary Art Magazine (online: 22 Sept. 2016).
 7. Lesia Procopenco, Text Paths, Institute for Public Art, 2016.
———————-
2015
 1. Helena Haimes, Malgorzata Dawidek: Conversio, This Is Tomorrow, 7 October 2015.
 2. Migrant Women Exhibition, ed.: Agnieszka Sural, Natalia Dzieduszycka, Culture.pl, 7 September 2015.
 3. Anneka French, Malgorzata Dawidek: Conversio, Curator’s Blog, 5 September 2015.

Małgorzata Dawidek, Body Stories, exhibition catalogue, Wozownia Gallery, Toruń, 2013.
2014
 1. Joanna Szczepanik, Ponglish w Jukeju, in:Obieg”, no. 3. 09.2014
 2. Malgorzata Dawidek in conversation with Zuzana Husárová and Martin Solotruk, European Poetry Forum, Prague, 2014.
——————–
2013
 1. Joanna Roszak, Constant guides.
 From Proust to Kibbutz hypertext, Culture for the Eastern Partnership Congress.
 2. Ciało jest intuicyjne, język jest rozumowy. Z Małgorzatą Dawidek Gryglicką o czytaniu, językach i tekstach wizualnych rozmawia Justyna Czechowska [The body is intuitive, the language is intellectual. With Malgorzata Dawidek Gryglicka of reading, language, and visual texts talking Justyna Czechowska], in: „Respublica Nova”, no 22/2013, pp. 136-143.
 3. Maria Niemyjska, Opowieści o ciele i języku, in: „Czas Kultury”, no. 7 March 2013
 4. The statement of Anna Jackowska, the curator of the exhibition, for Toruń24TV
 5. Danuta Tuchowska, Jak słowem pobudzić zmysły, in: KulturalnyToruń.pl, from 17.02. 2013.
 6. Piotr Stasiowski, Now I’m touching in a different way, in: Małgorzata Dawidek Gryglicka, Body Stories, Wozownia Art Gallery, Toruń 2013, pp. 11-12.
 7. Małgorzata Dawidek Gryglicka, Body Stories, in: BOOK ARTS NEWSLETTER, Impact Press at the Centre for Fine Print Research, UWE Bristol, UK, No. 79, February 2013, p. 12.

2011
Małgorzata Dawidek Gryglicka, te{k}sts, exhibition catalogue, Foksal Gallery, Warsaw 2011.
 1. Monika Małkowska, Litera sztuki nie ginie, „rp.pl”, no. 20. 05. 2011 and Litera sztuki nie ginie, Życie Warszawy, 20. 05. 2011.
 2. Ewa Wójtowicz, W przestrzeni tekstu. Krórka Historia Przypadku Małgorzaty Dawidek, O.pl, 2011.05.19.
 3. Izabela Kopania, Sleep concealed the wordste[k]sts, exhibition catalogue, Foksal Gallery, Warsaw 2011, pp. 39-43.
 4. Mariusz Pisarski, The Structures of Empathy, te[k]sty, exhibition catalogue, Foksal Gallery, Warsaw 2011, pp. 44-47.

  Małgorzata Dawidek Gryglicka, „Errata”, exhibition catalogue, Muzalewska Gallery, Poznań 2011.
 5. Joanna Roszak, Permeation. The Poem-Pictures of Malgorzata Dawidek Gryglickate[k]sty, exhibition catalogue, Foksal Gallery, Warsaw 2011, pp. 48-50.
 6. Małgorzata Dawidek Gryglicka in Conversation with Jaromir Jedliński, Errata, exhibition catalogue, Muzalewska Gallery, Poznań 2011, pp. 26-33.
—————–
2010
 1. Izabela Kopania, W sieci przypadku, w sieci wyboru, in: „Czas Kultury”, no. 5/2010, pp. 119-123.
 2. Ewa Wójtowicz, W przestrzeni tekstu. „Krótka historia przypadku” Małgorzaty Dawidek Gryglickiej w galerii Ha!wangarda w Krakowie. Typescript.
 3. Malgorzata Dawidek in Conversation with Anna Zimoch, Cultural GPS, Polish Radio London, 26 July 2010.
 4. Mariusz Pisarski, Spacer z siostrą Ariadny, O Krótkiej Historii Przypadku Małgorzaty Dawidek Gryglickiej, in: „Ha!art”, no. 30/2010, pp. 158-159.

2009
 1. Mariusz Pisarski, In textual caves of Małgorzata Dawidek Gryglicka. Nonlinearity and ergodicity in “A Short History of an Accident” and “Definition”, in: „Cybertext Yearbook”, ed. by Markku Eskelinen.
 2. Andrzej Pająk, Polish Way to E-Literature. Proceeding of E-Literature in Europe Conference, Bergen 11-13 2007.

2008
 1. Justyna Czechowska/Martin Hogstrom, Polsk Poesi, OEI, no. 39-40-41/2008, pp. 184-191.
 2. Kvinnlig liryk i Polen efter 1989, Nordahl, nr 3/4/2008, ed.: Eidind Evjemo, pp. 110-113, 128-138.
 3. Szymon Kopyt, Let me show you the wor(l)d in my eyesin: Słynni i Świetni. Antologia poetów Wielkopolski debiutujących w latach 1989-2007, pp. 50-57.
 4. Prezentacja prac, ed. Roman Bromboszcz, Kaleka, no. 6, 2008.
 5. Joanna Bryl, Die zeitgenössische Kunst in Posenin: „Greifswalder Kunsthistorische Studien. Kunst im Ostseeraum”, Band 5, Frankfurt am Main 2008, pp. 25-48.

—————

Małgorzata Dawidek Gryglicka, „fragments”, exhibition catalogue, Arsenal Gallery, Białystok 2007.
2007
 1. Izabela Dzioba, Definicja i fragmenty, in: „Czas Kultury”, no. 1-2/2007, pp. 171-174.
 2. Dorota Grobelna, co(n)version. Synagogues In Poland [Z(a)miana. Synagogi w Polsce], exhibition text, Nizio Gallery, September 2007.
 3. Agnieszka Okrzeja, Incjatorzy nowych relacji [Initiators of new Relationships], Enter Art Society web site.
 4. Jaromir Jedliński,  rationality_visibility-entanglement, Małgorzata Dawidek Gryglicka fragments, exhibition catalogue, Arsenal Gallery, Białystok 2007, pp. 23-28.
 5. Entry in: Tekstylia Bis. Słownik młodej polskiej kultury [Tekstylia Bis. Young Polish Culture Disctionery], ed. Piotr Marecki, Ha!Art, Kraków 2007.

————–

2006
 1. Małgorzata Dawidek Gryglicka, Definition, author text, exhibition folder, Foksal Gallery, Warsaw 2006.
 2. Goshka Gawlik, Art Guide Poznan, SPIKE Art Quarterly, summer, Wiedeń, Austria.

2005
 1. Marek Wasilewski, Event Horizon, Art Poznan, II Art Fair, exhibition catalogue.
 2. Piotr Marecki, Krótka historia hiperfikcji w Polsce – próba kalendarium [A Brief Story of the Hiperfiction in Poland], in: „Odra”, no. 6, pp. 136-140.
 3. Piotr Marecki in Conversation with Malgorzata Dawidek, „Książka w przestrzeni” i „przestrzeń książki”, in: „Ha!Art”, no. 19A/2005, pp. 186-191.
 4. język_i/wersja polska [Languages_Polish Version], author text, exhibition folder, Muzalewska Gallery, Poznań, marzec-kwiecień 2005.
 5. Tomasz Wilmański, Słownik personalny, [Personal Dictionary], in: „Ha!Art”, no. 19A/2005, pp. 204-205.
 6. Ewa Wójtowicz, owa. O twórczości Małgorzaty Dawidek Gryglickiej [There are Words. On Malgorzata Dawidek Gryglicka art work], in: „Ha!Art”, no. 19A/2005, pp. 205-207.

2004
 1. Anna Danilewicz, Trudne pytania [Difficult Questions], Gazeta Współczesna, 3-5.09.2004.
 2. Kamil Kopania, Kalucki.free.art.pl, in” „Zeszyty Artystyczne”, ASP Poznań, no. 13/December, pp. 91-103.
 3. Konrad Juszczyk, Alfabet i co dalej, [Alphabet and What Next, impresions on Alphabet exhibition at the AT Gallery and opened discussion at the Academy of Fine Arts in Poznań.
 4. Tomasz Wilmański, Alphabet, exhibition catalogue, AT Gallery, Poznań.

1998
 1. Rafał Łubowski, Obraz i słowo [Word and Image]. Typescript.
 2. Daniel Rumiancew, O najnowszych obrazach Małgorzaty Dawidek [On Malgorzata Dawidek’s new works]. Typescript