Publications


2019
 1. Choroba jako obcy. Oswajanie przez sztukę. Illness as the Other. Familiarisation Through Art, in: Choroba jako żródło sztuki [Illness as a Source of Art], ed. Agnieszka Skalska, Muzeum Narodowe Poznań, Poznań 2019, pp. 208-237

2018
 1. Dynamika tekstu. Mapa biografii twórczej Stanisława Dróżdża [A Dynamics of a Text. A Map of Artistic Biography of Stanisław Dróżdż], in: Nauka chodzenia. Teksty programowe później awangardy, ed.: Wojciech Browarny, Paweł Mackiewicz, Joanna Orska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, pp. 277-240.  

2017
 1. O pisaniu ciałem, in: „Zeszyty Artystyczne”, no. 31/2017/rok XXV, pp. 97-106.
 2. Pisanie ciałem [Body Writing], in: Tekst wizualny jako forma metasztuki [Visual Text As A Meta-Art Form], eds. by Danuta Dąbrowska-Wojciechowska and Małgorzata Kazmierczak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2017, pp. 68-108.

2016
Stanisław Dróżdż, Inwards Beyond The Words Between, Malgorzata Dawidek ed., Warstwy, Wrocław 2016
Stanisław Dróżdż, Inwards Beyond The Words Between, Malgorzata Dawidek compilation, editing and introduction, Art Transparent Foundation and Publishing House Warstwy, Wrocław 2016.
Malgorzata Dawidek, Guide to historical and contemporary sites in Wrocław connected with the Concrete Poetry Movement
Malgorzata Dawidek, Guide to historical and contemporary sites in Wrocław connected with the Concrete Poetry Movement, Art Transparent, Wrocław 2016.
 1. Guide to historical and contemporary sites in Wrocław connect with the Concrete Poetry Movement and the Practice of Stanisław Dróżdż, Art Transparent Foundation, Wrocław 2016
 2. INWARDS BEYOND THE WORDS BETWEENStanisław Dróżdż’s poetry collection, compilation, editing and introduction, Art Transparent and Warstwy, Wrocław 2016
————————————————
2015
 1. A Concrete Poetry and Conceptual Art: Separateness and a Common Set: An Overview of The Sellected Aspects of Polish Avant-Garde Based on The Creative Approaches of Stanisław Dróżdż and Jarosław Kozłowski, in: Sorting out Words: Literature and Conceptual Tendencies 1949-2015, eds.: Ondřej Buddeus, Markėta Migodová, tranzit.cz, Praha 2015, pp. 92-121.
 2. Concrete Poetry. A Sketch of the Current in Wrocław, in: The Wild West. A History of Wroclaw’s  Avant-Garde, ed. Dorota Monkiewicz, Wrocław Contemporary Museum, Wrocław 2015, p. 71-73.

2014
 1. Suwerenność neoawangardy. W poszukiwaniu odrębności polskiej poezji konkretnej i sztuki konceptualnej, in: Awangarda Europy Środkowej i Wschodniej – innowacja czy naśladownictwo? Interpretacje, ed. dr Michalina Kmiecik, Małgorzata Szumna, Jagiellonian University, Kraków 2014, pp. 255-281.
 2. Rewers. Introductory remarks on Stanisław Dróżdż’s sketchesin: Ideas, ed. Dorota Monkiewicz, Wrocław Contemporary Muzeum, Wrocław 2014, pp. 11-20.

2013
 1. Sytuacja semiotyczna oraz Między Stanisława Dróżdża [“Semiotic Situation” and “Between” by Stanisław Dróżdż]. Katalog wystawy sztuki z kolekcji Art Stations Foundation i Santander Bank.
 2. Formy przekładów tekstów wizualnych [Forms of translations of visual texts],  in: „Fragile”, no. 2(21)/2013, pp. 36-43.
 3. Text as a tool of dissent in the work of Andrzej Partum, in: „Jurnal of Artist’s Book”, no. 34, Spring 2013, pp. 24-29.
 4. About Marsz na ROM by Piotr Puldzian Plucienniczak, in: Polish cybernetic poetry. Refresh [chapbook], ed.: Urszula Pawlicka, Ha!art, Kraków 2013, pp. 118-121.
 5. Od „Buntu” do cyberpoezji, czyli tradycje i działalność Galerii Aktywności Twórczej [From „rebellion” to Cyber Poetry], in: Causes nad Efects. AT Gallery  1982-2012, ed. Tomasz Wilmański, Arsenal Gallery, Poznań 2013, pp. 54 – 85.
 6. Courses of Texts, in: Stanisław Dróżdż. Między,  ed. Paweł Sosnowski, Propaganda, Warszawa 2013, pp. 82-95.
 7. Tekst jako narzędzie kontestacji w twórczości Andrzeja Partuma, in: „Ha!art”, on-line: 8.02.2013.
 8. The Letter Tau. Tensions of tangents, in: Contemporary Art Collection of Lower Silesian Society Zacheta of Fine Arts, 2004- 2011, ed. Dorota Monkiewicz, MWW, Wrocław 2013.
 9. Ścieżki języka według Marianny Bocian [Path of Language by Marianne Bocian], in: „Dwutygodnik”, no. 99/January 2013.
 10. Poezja konkretna – narodziny i rozwój nurtu w Polsce [Concrete Poetry – the birth and development in Poland], in: Portal E-SPLOT, 30 January 2013.

  Małgorzata Dawidek Gryglicka, Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku [History of Visual Text. Poland After 1967], Ha!art, MWW, Kraków-Wrocław 2012.
———————————————–
2012
 1. Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku [History of Visual Text. Poland after 1967], Ha!art, MWW, Kraków-Wrocław 2012.
 2. Funeralia i landrynki [Funeralia and Sweets], in: Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego [The First Half of Marcin. Sketches of Marcin Świetlicki’s work], ed. Joanna Roszak,  Emilia Kledzik, Biblioteka Czasu Kultury, v 40, Poznań 2012.
 3. Maszyna do pisania [Typewriter], in: „Rita Baum”, no. 25/Autumn 2012, pp.  28-35.
 4. Pojęciokształty [concept-shapes], in: Przekrój, no. 40 (3507)/2012, pp. 42-43.
 5. Algebra of Prepositions, 1987, in: Stanisław Dróżdż, exhibition catalogue,  Żak|Branicka, Berlin 2012, p. 5.
 6. Untitled (Zapominanie, Forgetting, Vergessen, Unhotaminen), 1967/2000, in: Stanisław Dróżdż, exhibition catalogue, Żak|Branicka, Berlin 2012, p. 2.
 7. On Stanisław Dróżdż’s Forgetting, in Żak|Branicka Newspaper, Berlin, Autumn 2012, p. 2.
 8. On Stanisław Dróżdż’s Algebra of Prepositions, in: „Żak|Branicka Newspaper”, Berlin, Autumn 2012, p. 2.

  Małgorzata Dawidek Gryglicka, Odprysk poezji. Stanisław Dróżdż mówi/ A Piece of Poetry. Conversations with Stanisław Dróżdż, Korporacja Ha!art, Kraków 2012.
 9. Conversation between Stanisław Drożdż and Małgorzata Dawidek Gryglicka, in: „Żak|Branicka Newspaper”, Berlin, Autumn 2012, pp. 1-2.
 10. Odprysk poezji. Stanisław Dróżdż mówi/ A Piece of Poetry. Conversations with Stanisław Dróżdż, Korporacja Ha!art, Kraków 2012.
 11. The word of a poet in such times [Słowo poety w tej porze], in: The World in Hyper(de)Scription: On the Film-poems of Katarzyna Giełżyńska, [e-book], ed. Mariusz Pisarski, Piotr Marecki , Ha!art, Kraków 2012, pp. 20-28.
 12. Pusty grób Lema [The Empty Grave of Lem], on-line, Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba.
 13. „Tak, rozumiem, ale jeśli jest inaczej?”, czyli gra w Król i Królową według Joanny Salamon [„Yes, I understand, but if it is not?”. Playing the King and Queen by Joanna Salamon], fragments: on-line published essay, Ha!art publishing house, 2012.
———————————————–
2011
 1. Author one-day newspaper: Geography of Grammar and Grammar of Geography, in: WroConcret, one-day newspaper, Contemporary Wroclaw Museum, Wrocław 16. 12. 2011, p. 2.
 2. Conversation with Stanisław Dróżdż, in: WroConcret, one-day newspaper of Contemporary Wroclaw Museum, 16. 12. 2011, p. 4.
 3. Conversation with Zbigniew Makarewicz, inWroConcretone-day newspaper of Contemporary Wroclaw Museum, 16. 12. 2011, p. 4.
 4. Conversation with Maria Michałowska, in: WroConcretone-day newspaper of Contemporary Wroclaw Museum, 16. 12. 2011, p. 5.
 5. Conversation with Andrzej Dudek-Dürer, in: WroConcretone-day newspaper of Contemporary Wroclaw Museum, 16. 12. 2011, p. 6.
 6. Conversation with Kamil Zając, in: WroConcretone-day newspaper of Contemporary Wroclaw Museum, 16. 12. 2011, p. 6.
 7. Ciało słowa. Tekst wokół twórczości literacko wizualnej Roberta Szczerbowskiego [The body of the text, Around Literary-Visual Works of Robert Szczerbowski], in: Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media [Literary Hypertexts. Literature and New Media], Korporacja Ha!art, Kraków 2011, pp. 108-119.
 8. Emeryk jako cybertekst [Emeryk as a Cypertext], in: „Magazyn Techsty”, no 1(7) 2011.
 9. Choroba jak źródło sztuki. Wyobraźnia w chorobie. Źródła i motywy tworzenia [Disease as a source of art. Imagination during disease. Sources and themes of creativity], in: Podmiot – Sztuka – Terapia. W poszukiwaniu sensu terapii zagubionego podmiotu poprzez sztukę [Entity – Art – Therapy. In search of the sense of therapy by lost of entity through art], ed. M. Cylkwska-Nowak, J. Imielska, E. Kasperek-Golimowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2011, pp. 8-25.

2010
 1. Międzysłowia. O twórczości Stanisława Dróżdża. Interpretacje [Between words. Interpretation of works of Stanisław Dróżdż], in: „Dyskurs”, ed.: Elżbieta Łubowicz, ASP Wrocław, pp. 218-258.
 2. Rozmowy ze Stanisławem Drózdżem [Conversation with Stanisław Dróżdż], fragments, in: „Dyskurs”, ed. Elżbieta Łubowicz, ASP Wrocław, pp. 267-283.

2009
 1. The End of The Word According Emeryk by Radoslaw Nowakowski, as an example of the cybertext and ergoic novel.
 2. Stanisław Dróżdż. Fragments of conversation, in: catalogue of retrospective exhibition of Stanisław Dróżdż, Muzeum Narodowe in Wrocław, ed.: Elżbieta Łubowicz, pp. 220-221.

2008
 1. Odprysk. Odskocznia poezji [The Splinter. Piece of Poetry], in: „Rita Baum”, no. 12/winter 2007/8, pp. 12-16.

2007
 1. Od słowa do architektury, czyli o architekturze, słowie i architekturze słowa [From the words to the architecture, or about architecture, word and architecture of word], in: Ofen Buch, ed.: Gerharg Jurgen Blum Kwiatkowski, Muzeum Modern Art Hünfeld, Deutschland, p. 19.

2006
 1. O kondycji współczesnego tekstu wizualnego [The condition of the contemporary visual text], in: „Gazeta Malarzy i Poetów”, 03/2006, pp. 4-6.
 2. Między wirtualnym a realnym. Obiekt wirtualny w dialogu [Between Virtual and Real. Virtual Object in the Dialogue], in: „Autoportret”, Kraków, no. 16/2006, pp. 58-61.
 3. Przypadki, czyli rozważania wokół księgi jako sensu znaczeniowo-przestrzennego [Incidents. The Discusion Around The Book as A Semantic and Spacial Sense], in: Jan Berdyszak, Works 1960-2006, ed. Marta Smolińska-Byczuk, Poznań 2006, pp. 213-243.
 4. I border with the body I am the body, in: Justyna Scheuring „Guerrilla”, 18 May – 29 May 2006, Enter Gallery, Poznań.

2005
Małgorzata Dawidek Gryglicka ed., TEXT-TURE. Around New Form of Visual Text and the Text as a Work of Art, Korporacja Ha!art, Kraków 2005.
 1. TEKST-TURA. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki [TEXT-TURE. Around New Forms of Literary Text and the Text as a Work of Art], Korporacja Ha!art, Kraków 2005.
 2. Konstrukcja przez redukcję. Porządki przestrzenne poezji konkretnej [Construction by reduction. Spatial orders of Concrete Poetry], in: TEKSTURA. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuk, ed. Malgorzata Dawidek, Korporacja Ha!art, Kraków 2005, pp. 111-138.
 3. Język i rzeczywistości pozajęzykowe. Refleksja nad mind on the line Gary’ego Hilla [Language and non-linguistic reality. Reflection on the 'mind on the line” by Gary Hill], in: „Zeszyty Artystyczne”, May 2005, Poznań, pp. 85-96.
 4. Konstelacje na płaszczyźnie [Constellation on the plane], in: „Ha!Art”, Kraków 2005, vol A, no. 19, pp. 192 – 202.
 5. www.kalaucki.freeart.pl, in: „Exit”, no. 1 (61) 2005, Warsaw 2005, pp. 3658-3661.
 6. Anatomia architektury [Anatomy of Architecture], in: „Ha!Art”, no. 20, Krakow 2005.
 7. Puk, puk! Kto tam? Kolor! [Knock, Knock! Who is there? Colour!], in: „Ha!Art”, no. 20, Kraków 2005.
 8. Puk puk! kto tam? Kolor! [Knock, Knock! Who is there? Colour!], in: „Gravitational Field”, exhibition catalogue, Enter Gallery, Poznań, February, 2005.
 9. Anatomia architektury [Anatomy of Architecture], in: Marcina Łodyga, Confrontation, exhibition catalogue, Enter Gallery, Poznań, March 2005.
 10. Architektura Poezji [Architecture of Poetry], in: Tomasz Wilmanski, „Emoh”, exhibition catalogue, Oko/ucho Gallery and XX1 Gallery, May 2005.
 11. Liberature, in:  Zenon Fajfer, Words, exhibition catalogue, Enter Gallery, Poznań, Oct., 2005.

2004
 1. Semantyka miejsca [The Semantic of Place], in: „Zeszyty Artystyczne”, no. 12, Poznań 2004, pp.113-118.
 2. Pełnia pustki [The Fulness of Emptiness], in : Adam Piasek, Wstęp do Malowania [Introduction to Painting], exhibition catalogue, Contemporary Art Gallery, Ostrów Wielkopolski, April 2004, pp. 3-4.
 3. Stan świadomości, czyli przeciw grawitacji myśli, mowy i malarstwa [The State of Consciousness or Against Gravity of Thoughts, Speach and Painting], text for the exhibition: www.kalucki.freeart.pl, Arsenal Gallery, Białystok, September 2004.
 4. teza antyteza synteza [thesis antithesis synthesis], in: Alicja Światłoń, exhibition catalogue, Górnośląskie Centrum Kultury, Galeria Engram, November 2004.

2003
 1. Television/Wolf Vostell, in: „Czas Kultury”, no. 2-3, 2003, pp. 141-144.
 2. Języki Sztuki [Language of Art], in: „Czas Kultury”, no. 5, 2003, pp. 114-118.
 3. o Słowie w Sztuce [On the Word in Art], in: „Rita Baum”, no. 7, Wrocław 2003, pp. 100-104.
 4. Od pojęcia do kształtu. O twórczości Stanisława Dróżdża [From the Concept to the Shape]. On the Work of Stanisław Dróżdż], in: „Opcje”, no. 2003, pp. 30-34.

2002
 1. Kocham Cię z daleka – zwodnicze wyznanie [I Love You From Afar. Deceptive View], in: „Czas Kultury”, no. 1, 2002, pp. 80-84.
 2. Początek końca, kilka słów o Końcu i co dalej? [Beginning of The End, a Few Words About “What’s next After End?”], in: „Czas Kultury”, no. 2, 2002, pp. 105-107.
 3. Oczy szeroko zamknięte, czyli widzenie widzenia [Eyes Wide Shut. The Vision of View], in: „Czas Kultury”, no. 4-5, 2002, pp. 116-118.

2001
 1. Poezja konkretna Emmetta Williamsa [Concrete Poetry of Emmett Williams], in: „Czas Kultury”, no. 3, 2001, pp. 58-63.
 2. Rozmowa z Emmettem Williamsem, [Conversation with Emmett Williams], in: „Czas Kultury”, no. 3, 2001, pp. 56-57.
 3. O nowoczesności, postmodernizmie i awangardach, czyli wokół szkiców teoretycznych Dicka Higginsa, [The modernism, post-modernism and avant-garde movements, or around the theoretical essays of Dick Higgins], in: „Czas Kultury”, no. 5-5, 2001, pp.148-149.